Sklep fotograficzny Fripers.pl / Opinie

Regulamin dodawania Opinii - Sklep fotograficzny Fripers.pl

Regulamin dodawania opinii / ocen produktu

1. Opinią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w serwisie www.fripers.pl

2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Freepers nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać dane imię i nazwisko lub pseudonim - nazwisko nie będzie widoczne dla innych użytkowników. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

3. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie www.fripers.pl. i wszystkich jego podstronach.

4. Zespół Fripers.pl nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia całości wypowiedzi bądź jej fragmentu, w szczególności gdy:

  • naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej
  • Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.fripers.pl
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej
  • nie dotyczą opiniowanego produktu
  • nie mają wartości merytorycznej
  • są skopiowane od innych Użytkowników, producenta lub/i wszelkich innych źródeł, a także jeśli są kopiami opinii napisanej przez tego samego Użytkownika
  • są napisane są niezgodnie z zasadami pisowni i gramatyki
  • w całości pisane są wielkimi literami

5. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Freepers. wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności opinii i wypowiedzi.

7. Poprzez zamieszczenie opinii lub wypowiedzi użytkownik akceptuje niniejszy regulamin. Freepers zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

8.Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

Maj 2012 - Autorem regulaminu jest sklep Fripers.pl