Wyślij zgłoszenie reklamacji/naprawy online >>

SZYBKA PROCEDURA REKLAMACJI GWARANCYJNEJ:

Wypełnij
formularz reklamacyjny
Dobrze
zapakuj towar
Wyślij do nas towar wraz z formularzem reklamacji i dowodem zakupuOczekuj na odpowiedź działu reklamacji
(max 14 dni)
Możesz również skorzystać z klasycznego, papierowego formularza zwrotu. PAMIĘTAJ O DOŁĄCZENIU FORMULARZA DO PRZESYŁKI

Wszystkie zakupione w sklepie Fripers.pl Towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o czasie obowiązywania gwarancji znajduje się w karcie każdego produktu w naszym sklepie (obok informacji o cenie i dostępności) oraz w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym wraz z produktem.
Zakres gwarancji udzielonej przez producenta / dystrybutora określa dołączony do Towaru dokument gwarancyjny. Reklamacje oparte na gwarancji producenta należy składać na podane w dokumencie gwarancyjnym adresy autoryzowanych serwisów.
Sklep Fripers.pl może pośredniczyć w realizowaniu gwarancji. W celu dokonania reklamacji gwarancyjnej w naszym sklepie zalecamy wypełnienie Formularza reklamacyjnego i odesłanie go wraz z produktem na nasz adres:
Freepers
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź

W ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji z tytułu obowiązującej gwarancji poinformujemy o dalszym trybie postępowania.

Dodatkowo informujemy, że w celu skrócenia napraw sklep Fripers.pl dysponuje własnym serwisem, który w porozumieniu z wybranymi producentami i za ich zgodą dokonuje napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych nie wymagających bezpośredniej ingerencji producenta. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w dziale Serwis.
1. Gwarancji udziela się wyłącznie konsumentom w rozumieniu Art. 22 Ustęp 1 Kodeksu Cywilnego na produkty zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.
3. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym lub wypełnienie formularza online.
4. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.
5. Urządzenia bez prawidłowo wypełnionego formularza serwisowego mogą być potraktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej lub zwrócone bez podjęcia czynności serwisowych, na koszt Klienta.
6. Jeżeli urządzenie jest oklejone plombą gwarancyjną, musi być ona w stanie nienaruszonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plomby nastąpi utrata gwarancji.
7. Gwarancji nie podlegają urządzenia po upływie okresu gwarancyjnego, oraz uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych oraz samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
8. Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.
9. Części eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia (w szczególności: baterie, akumulatory, palniki lamp błyskowych) objęte są miesięczną gwarancją rozruchową.